Publibytes Websites

Bel ons +32 (0)3 605 96 17

Algemene voorwaarden

1. Cartarosa is de geregistreerde merknaam voor het trouwdrukwerk van grafisch bureau en digitale drukkerij Publibytes bvba. Printdezign.com is de website waaronder de software van Cartarosa draait;

2. Drukwerk kan qua kleur afwijken van hetgeen te zien is op de website, omdat drukkleuren moeilijk te reproduceren zijn op een beeldscherm. Gezien elk beeldscherm andere karakteristieken heeft, is een afwijking van kleur dus niet te vermijden. Niettemin proberen wij een zo exact mogelijk beeld van het uiteindelijke drukresultaat te geven. Wij raden wel aan om bij het kiezen van kleuren het CMYK-pallet te gebruiken omdat deze, integenstelling tot de felle RGB kleuren, afgestemd zijn op drukwerk. Een papieren drukproef benadert het drukresultaat beter dan een scherm, maar ook hier is er steeds een kleine kleurafwijking mogelijk. Deze afwijkingen kunnen niet ingeroepen worden om de bestelling te weigeren;

3. Publibytes is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door de klant aangeleverd foto- of beeldmateriaal. Het drukresultaat van een kaart kan negatief beinvloed worden door de (lage) resolutie van de digitale foto. Bestanden worden automatisch gecontroleerd op voldoende hoge resolutie en de klant ontvangt een waarschuwing als de beelden niet voldoen aan de technische vereisten om te kunnen drukken. Indien de klant toch instemt met de bestelling, ondanks de lage resolutie van de beelden, dan is Publibytes niet verantwoordelijk voor de lagere drukkwaliteit van het beeldmateriaal;

4. Gedrukte trouwkaarten worden met de post verstuurd naar een door de klant opgegeven adres of ze kunnen afgehaald worden op kantoor te Brasschaat. Bij aangetekende zendingen dient er steeds iemand op het afleveradres aanwezig te zijn die de kaarten in ontvangst kan nemen. Als er fouten staan in het door de klant opgegeven leveringsadres, dan is Publibytes niet verantwoordelijk voor laattijdige of verloren geraakte zendingen. Indien het drukwerk verzonden wordt via de post, dan moet de betaling online gebeuren (Bancontact/Visa/iDEAL) of geregeld worden via een Europese overschrijving. Kiest u voor afhalen te Brasschaat (België), dan betaalt u het drukwerk contant of via Bancontact/Maestro/Visa.

5. Een leveringstermijn is steeds bij benadering opgegeven en het overschrijden ervan kan nooit aanleiding geven tot weigering van de levering of schadevergoeding;

6. Op alle Cartarosa-drukwerk, de vormgeving van de website en de merknaam Cartarosa geldt copyright. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Publibytes mag geen gebruik worden gemaakt van grafische of tekstuele elementen buiten de diensten die Publibytes aanbiedt. Misbruik zal gerechterlijk vervolgd worden;

7. Publibytes behoudt het copyright op alle door haar op maat gemaakte kaarten en kan deze, met het in acht nemen van de privacy van haar klanten, gebruiken voor verkoopsdoeleinden op haar website en andere promotionele uitingen. Trouwkaarten op maat kunnen, indien hiervoor geschikt, in de toekomst gebruikt worden voor de Cartarosa trouwkaarten-collectie. Alle trouwkaarten, ontwerpen en foto’s op deze site zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen in geen enkele vorm, digitaal of via een drukprocédé, gereproduceerd worden zonder toestemming van Publibytes bvba;

8. De merknaam Cartarosa wordt subtiel meegedrukt op elke kaart gebaseerd op een Cartarosa-template ter bescherming van het copyright;

9. In geval van verkleuring van fotografische producten en gedrukt materiaal zal geen schadevergoeding kunnen worden toegekend, vermits de kleurstoffen door tijdsverloop en blootstelling aan licht aan verandering onderhevig zijn;

10. Om geldig te zijn moeten alle klachten binnen de 8 dagen schriftelijk en aangetekend worden ingediend;

11. Voor betwistingen in verband met betaling van facturen, contracten en copyright is enkel de rechtbank van Antwerpen (België) bevoegd.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes