Publibytes Websites

Bel ons +32 (0)3 605 96 17

Disclaimer

Cartarosa is een merk van Publibytes bvba. Als we spreken over Cartarosa, dan gaat het dus ook over het bedrijf Publibytes. Cartarosa verleent u hierbij toegang tot de website www.cartarosa.be en de designtool die draait op onze server www.printdezign.com geeft u de mogelijkheid om drukwerkproducten online te maken en aan te kopen. Cartarosa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Cartarosa spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Cartarosa.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende ontwerpen op de site www.cartarosa.be liggen bij Cartarosa/Publibytes. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cartarosa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes